امید

امروز

نگرانی هایم را رها خواهم کرد

با سختی ها وترس هایم

روبرو خواهم گشت

وایمان دارم که،

همه چیز بهتر خواهد شد....

/ 14 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سحر

قمه ی بزرگتر از دهانت بودم! همین بود که مرا خرد میکردی تا اندازه شوم …

سحر

این روزها انگار آدمها به دست هم پیر میشوند نه به پای هم! •

سحر

دستها چه بی وفایند. امروز دستت را میگیرند قصه ی عادت که شدی همان دستها رابه قصد خداحافظی برایت تکان میدهند. •

سحر

آهای کافه چی از ما که گذشت اما هرکه تنها آمد اینجا ازش نپرس چه میل داری؟ تلخ ترین قهوه دنیا را برایش بریز! آدم های تنها مزاج شان به تلخی ها عادت دارد …

سحر

حالا حکمت بازیهای کودکی را میفهمم زووووووووو تمرین این روزهای نفس گیر بود… •

سحر

عزیزم چه زیبا اجرا میکنی خط به خط تمام گفته هایم را،خواسته هایم را. هه! اما برای دیگری!

سحر

ایــــــــــــــــــــــــــــــــمان دارم

سحر

ممنوم اومدی گلم بیشتر از اینا بیا چون همراه با جبرانه دیه

عقل قلب احساس

عشق را دوست دارم ولی از انسانها میترسم   سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم   من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم   تو را دوست دارم ولی از گفتن میترسم   وفا را دوست دارم ولی از بی وفا میترسم ...

Zahra

اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . .. بــــرای”داشـــ ــتــنِ”تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . . امــــا برای “فرامــوش” کــردنـــت هــرکـــآری مــی کُنـــم. ..